Logo AlFitrahDe lessen voor kinderen in de AlFitrahmoskee in Utrecht brengen mogelijk risico’s met zich mee. Dit is de conclusie van het onderzoek gedaan door  het Verwey-Jonker Instituut…

naar de pedagogische kwaliteit van de lessen die binnen de moskee.

Dar al-Hudaa verzorgt buitenschoolse islamitische lessen aan 5- tot 14-jarigen. Naast Arabisch en de Koran leren de kinderen ook hoe zij zich volgens de islamitische opvatting van Dar al-Hudaa thuis, op straat en op school behoren te gedragen. Het lesprogramma bestaat uit veertien lesuren per week, verdeeld over drie lesdagen.

De risico’s van de lessen hangen volgens het onderzoek in belangrijke mate samen met de deels van de mainstream afwijkende normen en waarden die de leerlingen meekrijgen, het vooral omgaan met mensen binnen de eigen geloofskring en de invloed op de reflexieve vaardigheden van de leerlingen. Hierdoor is er meer kans op dat leerlingen zich buitengesloten voelen; terugvallen op de eigen (geloofs)kring; deze ‘separatie’ doorgeven aan de volgende generatie en een afname van vertrouwen in de Nederlandse samenleving.