Logo Molen De Windhond Woerden STERK Woerden en LijstvanderDoes hebben een amendement ingediend waarin ervoor wordt gepleit dat de molenaar in de molenwoning van molen De Windhond kan blijven wonen.

Dat is het beste voor Woerden én de molenaar vinden de indieners. De molen is een Woerdens icoon en trekt vele bezoekers en moet daarom openbaar toegankelijk blijven. Tegelijkertijd is het functioneren van de molen zoals dat op dit moment gebeurt afhankelijk van de inzet van de molenaar. Wat dat betreft zijn de molen en de molenaar onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeggen de raadspartijen.

Omdat de molenaar als hoofdbewoner belangen heeft, is het vanzelfsprekend dat met hem afspraken worden gemaakt over de toegankelijkheid en openstelling voor het publiek. Wel moeten de kosten voor de gemeente zo laag mogelijk worden gehouden, luidt het amendement.