Het Molenfonds heeft met een gift de fundering van de Middelste Molen in Cabauw gered. Het fonds heeft 52.500 euro beschikbaar gesteld voor het groot onderhoud aan de fundering van de molen.

Bij deze 18de eeuwse wipmolen is door de eigenaar, Utrechts Landschap, ernstige onderloopsheid geconstateerd. Dit wil zeggen dat door uitspoeling van de grond, waar de molen op staat, de fundering instabiel is geworden.

Mede door deze bijdrage van het Molenfonds kan de fundering weer gestabiliseerd worden, zodat de molen niet verder kan verzakken. Het Molenfonds streeft naar het behoud van molens als cultuurhistorisch erfgoed in het Nederlandse landschap.

Het fonds doet dit door financieel bij te dragen aan met name groot onderhoud aan monumentale wind- en watermolens.