Logo Politie13Woerdens burgemeester Victor Molkenboer heeft toegezegd in het beleid op de nemen dat de politie altijd een check doet bij de burgemeester alvorens een gebiedsontzegging…

op te leggen. Deze belofte werd gedaan in een fel debat tijdens de raadsvergadering met D66-woordvoerster Saskia van Megen over de bevoegdheid om gebiedsontzeggingen op te leggen. Molkenboer wilde die bevoegdheid zonder meer aan de politie geven. Maar de D66-fractie vond het onwenselijk dat de politie niet alleen strafbare feiten constateert, maar er ook direct zulke ingrijpende straffen aan zou mogen verbinden.

Volgens de D66-fractie is nu met de toezegging van de burgemeester het maximaal haalbare bereikt. D66 stemde dan ook uiteindelijk in met de benodigde aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).