“Gun elkaar de ruimte in het jaar dat we 75 jaar vrede vieren”. Die wens sprak burgemeester Victor Molkenboer uit in z’n nieuwjaarstoespraak. We claimen, volgens de burgemeester, meer ruimte voor onszelf en dat geeft wrijving met de ander.

Kritiek had hij op het toenemend aantal handhavingsverzoeken. Molkenboer noemde de kerkklok van de Bonaventurakerk, de waslijn aan de Singel, zwemmende jongeren bij mooi weer en een handhavingsverzoek voor het draaiorgel.

Vooruitlopend op dit jaar te maken keuzes over bezuinigingen, vroeg Molkenboer zich af of de bereidheid bestaat ambities bij te stellen en inwoners te vragen wat zij belangrijk vinden.

Foto’s: Anno Visser