Logo Stemmen4Woerdens burgemeester Victor Molkenboer vindt dat de Kieswet tekort schiet en achter loopt. Die schrijft voor dat hulp bij het stemmen in het stemhokje alleen is toegestaan…

wanneer sprake is van een lichamelijke beperking. Molkenboer noemt dit achterhaald. Voor de burgemeester geldt als maatstaf dat de mensen in staat moeten zijn vooraf zelf een keuze te maken. Ze moeten wilsbekwaam zijn. Mensen die niet kunnen stemmen, willen ook niet stemmen, zegt hij in het AD. Hij roept de landelijke politiek op de ‘verouderde’ Kieswet aan te passen.

Hoewel het indruist tegen de regels van de Kieswet mogen in Woerden op 21 maart kiezers met een verstandelijke beperking met de hulp van een vrijwilliger of kennis hun stem uitbrengen.