Logo GasWoerdens burgemeester Victor Molkenboer heeft een brief gestuurd aan kabinetsinformateur Edith Schippers. Hierin pleit hij namens de gemeenteraad en alle inwoners van Woerden…

om duurzaamheid voorop te zetten en af te zien van olie- en gasboringen onder Woerden.

Molkenboer zegt in de brief dat gemeente en inwoners het winnen van olie en gas in het Papenkopveld absoluut onwenselijk en niet acceptabel vinden. Een nieuw winningsplan mag er dan ook niet komen, laat staan dat er toestemming komt om daadwerkelijk tot de ontwikkeling van het olie- en gasveld over te gaan. Kort gezegd omdat dit maatschappelijk onuitvoerbaar is, zo luidt de brief.

Molkenboer vraagt partijen in een volgend kabinet financieel en beleidsmatig in te zetten op stimulering en gebruik van duurzame energiebronnen in plaats het stimuleren en ontwikkelen van kleine gasvelden, zoals het Papekopveld.