Tijdens een bezoek van minister van Engelshoven aan de restauratiewerf van de beroemde Zwammerdamschepen in het Archeon, maakte zij de schenking van een mooi bedrag bekend. Door het Mondriaanfonds wordt 345.000 euro beschikbaar gesteld voor de verdere restauratie van de Romeinse schepen.

Momenteel werken experts en een grote schare vrijwilligers aan de restauratie van de Zwammerdam-2. De in begin zeventiger jaren ontdekte Romeinse Zwammerdamschepen zijn inmiddels wereldberoemd en onderdeel van de Romeinse Limes.

Zo’n anderhalf jaar geleden heeft het Archeon de deuren geopend om deze schepen in al hun eer en glorie te herstellen op hun Zwammerdam restauratiewerf. Het is de bedoeling dat alle zes de schepen op het terrein van het Archeon gerestaureerd worden. Na restauratie zullen deze schepen tentoongesteld worden.

Foto: Provincie Zuid-Holland