Afgelopen dinsdag is de eerste stap gezet in het opstellen van de cultuurhistorische waardenkaart voor de gemeente Montfoort.

Aanleiding is de wettelijke verplichting per 1 januari 2012 om bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met de cultuurhistorische waarden. Daarom heeft de gemeenteraad halverwege dit jaar ingestemd met het opstellen van deze waardenkaart.

Niet alleen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten, maar ook karakteristieke bomenlanen, dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode krijgen een plaats op een kaart.

Historische verenigingen, (monumenten-)commissies, cultuurorganisaties en gebiedskenners leveren naar verwachting een bijdrage. Ook komen er bewonersavonden. De gemeente zal hierover te zijner tijd informeren.