De gemeente Montfoort gaat van start om de binnenstad voor fietsers en voetgangers beter bereikbaar te maken.

Eerst wordt het autoverkeer aangepast. Daarbij wordt er vooral gekeken naar de routes van vrachtwagens. De bedoeling is dat de binnenstad autoluw en leefbaarder wordt. In het oosten van de stad komen meer parkeerplaatsen.

De te nemen maatregelen zijn onder meer het instellen van eenrichtingsverkeer en het omdraaien van de rijrichting in sommige straten. Het moet voor sluipverkeer minder aantrekkelijk worden om van west naar oost en vice versa door de stad te rijden. Wel blijven alle straten voor het autoverkeer bereikbaar.