Logo Gemeente MontfoortDe gemeente Montfoort heeft 2015 met een positief saldo afgesloten. Dat blijkt uit de afgelopen week vastgestelde jaarrekening. Burgmeester en wethouder vinden dat Montfoort…

er goed voor staat. Ook de komende jaren zien er volgens het college goed uit. Burgemeester en wethouders zeggen dat de gezonde financiële situatie te danken is aan doorgevoerde bezuinigingen en sober beleid.

Vorig jaar was een spannend jaar voor de Montfoort omdat er naast een structurele bezuiniging van ruim €2 miljoen, grote nieuwe taken op het gebied van Jeugd en Wmo overgedragen werden. De budgetten die beschikbaar waren gesteld voor het inkopen van zorg zijn niet helemaal besteed. Het college wil het resterende geld dat hiervoor bedoeld was reserveren voor Zorg.