Logo Geld 6De gemeente Montfoort heeft 2016 afgesloten met een klein financieel voordeel. Dit is het derde jaar op rij met positieve resultaten. Financieel wethouder Jan Vlaar houdt er echter…

rekening mee dat de ruimte voor investeringen de komende jaren beperkt zal blijven.

Afgelopen jaar zijn diverse projecten uitgevoerd om de leefomgeving in Montfoort te verbeteren. Veel bedrijfsgrond is door eigen ondernemers in gebruik genomen, zodat men optimaal kan profiteren van de aantrekkende economie.

In februari van dit jaar is reeds gemeld dat een onverwacht groot tekort van € 1,5 miljoen is ontstaan in de personele en huisvestingslasten voor de gezamenlijke ambtelijke organisatie van Montfoort en IJsselstein.

De forumvergadering, waarin de jaarrekening 2016 van de gemeente vastgesteld wordt, staat gepland voor 3 juli. De betreffende raadsvergadering staat op de agenda voor donderdag 6 juli.