Logo WoningbouwDe gemeente Montfoort wil zich blijven ontwikkelen als een gemeente waar het fijn wonen is en heeft hiervoor een Woonvisie 2019-2040 opgesteld. In een woonvisie worden antwoorden…

gegeven op vragen als welke woningen zijn er nodig, wat wil de gemeente wél en wat juist niet meer? Ook kijkt de gemeente zowel op korte als op lange termijn naar de woonbehoeftes.

Hierover en voor vragen van bewoners is gisteravond een bewonersbijeenkomsten georganiseerd in Linschoten. In Montfoort vindt dit 20 november plaats.