Logo StraatmakerDe gemeente Montfoort wil de komende jaren gaan werken aan het toegankelijk maken van de binnenstad voor met name ouderen en mensen met een functiebeperking.

Dit meerjarenproject gaat binnenkort van start en heet ‘Toegankelijkheid binnenstad Montfoort’.

De binnenstad heeft veel smalle straatjes met smalle trottoirs. Omdat naast de woningen en ouderenvoorzieningen ook het winkelhart zich in het centrum van Montfoort bevindt, strijden voetgangers, auto’s, vrachtverkeer en fietsers om voldoende ruimte. Het project moet een integraal plan opleveren waarbij de toegankelijkheid van de binnenstad wordt verbeterd en de auto te gast is.

Als eerste wordt de Lieve Vrouwengracht aangepakt en vervolgens de rest van de binnenstad.