De gemeente Montfoort wil de voorzieningen en dienstverlening die nu bestaan, behouden. Met die uitspraak reageert Montfoort op het besluit van de provincie Utrecht dat Montfoort onder verscherpt preventief toezicht blijft vallen. Volgens Montfoort zijn de financiële problemen het gevolg van structureel te lage inkomsten ontvangt vanuit het Rijk.

Montfoort zegt te behoren tot de top 15 gemeenten met de laagste inkomsten die het Rijk per inwoner verstrekt. Het verscherpte toezicht is al sinds begin dit jaar van kracht. Vóór de zomer moest Montfoort een herstelplan in te dienen. De provincie Utrecht keurde het ingediende plan af. Burgemeester en wethouders van het IJsselstadje zeggen dringend extra geld nodig te hebben om aan de eisen te kunnen voldoen.