Logo Kerstverlichting huis Ieder jaar stappen de bewoners van het Schilderskwartier in december op de fiets om in hun wijk het mooist versierde kersthuis te zoeken. Woensdag 21 december vond…

deze happening weer plaats. Het was net niet droog, maar dat weerhield de bewoners niet van hun jaarlijkse zoektocht.

Op de Nieuwendijk en ‘s-Gravensloot waren veel bomen versierd, ook de Cornelis Troostlaan was verre van ‘troosteloos’ en bood een vrolijke aanblik. De bewoners van de flats Tournoysveld en Gravenhof hadden ook hun uiterste best gedaan om de flats in kerstsfeer te brengen.

Vorig jaar nog was de winnaar Hans Wisseloo, bewoner van de Tournoysflat. Maar deze keer ging de hoofdprijs naar het mooiste en meest uitbundig versierde huis van de familie Stokhof aan de Willem Tholenstraat. De bewoners kregen dit jaar de Oorkonde van het Wijkplatform en natuurlijk telde nog veel meer de roem en de eer.

Foto’s: Henk Wit