Met ingang van 1 juli 2019 wordt de monumentencommissie Montfoort bemenst door leden die ook voor MooiSticht actief zijn.

Dat is het resultaat van zes maanden vooroverleg met alle betrokken partijen, waaronder de monumentencommissie en haar voorzitter. Aanleiding is het beƫindigen van de ondersteuning door de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) op dit onderdeel.

Op dit moment adviseert MooiSticht de gemeente al over welstandszorg, het beleid waarmee gestuurd wordt op de architectonische en ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen.

De keuze voor Stichting MooiSticht loopt alvast vooruit op de nieuwe Omgevingswet. Ook daarin worden welstandsadvies en monumentenadvies namelijk gecombineerd.

Stichting Hugo Kotestein heeft aangegeven haar adviserende rol bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten te blijven vervullen. Het RHC heeft aangegeven op aanvraag actief te kunnen zijn.