De gemeente Utrecht wil het Moreelsepark, bij de hoofdgebouwen van de NS, en omgeving levendiger gaan maken. Ze wil dat het meer deel gaat uitmaken van het stadscentrum.

De gemeente heeft hiervoor samen met het Rijksvastgoedbedrijf de visie ‘De Tuinen van Moreelse’ opgesteld. Alleen in de ochtend- en avondspits is het druk in het gebied, ongeveer tienduizend mensen maken er gebruik van.

De gemeente wil dat het gebied de hele dag een prettige plek wordt om te verblijven, die potentie heeft het volgens Utrecht.

Er moeten betere routes komen voor voetgangers en fietsers maar ook sportmogelijkheden in de openbare ruimte. Daarnaast moet het gebied een duurzaam karakter krijgen met veel aandacht voor circulariteit.