Logo Snoeien BomenIn de Statenvergadering van 17 december heeft D66 een motie ingediend om een bomenfonds op te richten.

Met dit fonds worden bomen niet alleen 1 op 1 herplant, maar wordt het groen in de provincie Utrecht extra versterkt.

In het bomenfonds wordt bijgehouden hoeveel bomen gekapt zijn en waar, en daarmee hoeveel bomen herplant moeten worden. Ook wordt bijgehouden wat de kap en herplant van bomen doet met de CO2-footprint van de provincie. De groene partners van de provincie, zoals Utrechts Landschap, NMU en Natuurmonumenten worden betrokken in het overleg over de herplanting.

De financiering voor het bomenfonds wordt gezocht in het projectbudget. Dat is een budget dat beschikbaar is gesteld voor uitvoering van provinciale projecten met bomenkap en activiteiten met een negatief CO2-saldo.