Logo Museum De SpeelklokMuseum Speelklok in Utrecht heeft op het Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij een cheque van €200.725 mogen ontvangen. Via de Cultuurloterij heeft Museum Speelklok een cheque…

van €200.000,- gekregen. Daarnaast is er €725,- ontvangen vanuit het zogeheten ‘geoormerkt werven’. Dit is geld dat door deelnemers van de BankGiro Loterij die speciaal meespelen om Museum Speelklok te steunen, is bijeengebracht.

De BankGiro Loterij kan dit jaar maar liefst €66,9 miljoen verdelen onder 66 organisaties die werken op het terrein van cultuur en monumentenzorg in Nederland. De helft van ieder lot gaat naar musea en andere culturele instellingen.