Logo Schilderen palet Een speciaal ontworpen muurschildering van Artikel 1 van de Grondwet is maandag onthuld in het Provinciehuis in Utrecht. Artikel 1 van de Grondwet stelt dat allen…

die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Discriminatie is niet toegestaan. De initiatiefnemers vinden het belangrijk dat Artikel 1 van de Grondwet bij iedere inwoner van Nederland bekend is. Met de muurschildering vraagt de provincie Utrecht ook aandacht voor de mensenrechten.

De onthulling van muurschildering vond juist deze week plaats, om aandacht te vragen voor de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Die verklaring werd op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties. De muurschildering werd gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Guido de Boer.

Het was een initiatief van Karin Boelhouwer en Ayla Schneiders, die allebei lid zijn van Provinciale Staten.

Foto’s: Provincie Utrecht
50 onthulling
50 muurschildering