Logo Asbest bord De gemeente Oudewater laat onderzoek doen naar asbest daken in die plaats. Bij een inventarisatie werkt Oudewater samen met de provincie Utrecht, de omgevingsdienst…

en de uitvoeringsdienst. De samenwerking is in een overeenkomst vastgelegd. Door samen te werken moeten de kosten van het onderzoek worden beperkt.

Voor de gebouweigenaren blijven de uitkomsten van de inventarisatie niet zonder gevolgen. Zodra de inventarisatie gereed is, maakt Oudewater een plan waarin staat hoe zij de komende jaren uitvoering geeft aan het door het Rijk opgelegde verbod op asbestdaken.

Foto: Gemeente Oudewater
14 astbest