Pas na de zomer kunnen gemeenten, provincies en waterschappen de strijd aanbinden tegen bodemdaling in het Groene Hart, aldus het AD.

Dan zet landbouwminister Carola Schouten haar handtekening onder de zogeheten regiodeal bodemdaling. De verwachting was dat dit komende maand al zou gebeuren, maar de besluitvorming is nog in volle gang.

De regiodeal is een verzameling plannen van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, waterschappen en gemeenten om bodemdaling in deze regio tegen te gaan. Het Groene Hart kampt met een zakkende bodem vanwege het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte.

Dat heeft zowel voor het platteland als de stad ingrijpende gevolgen. Zo wordt het moeilijker om landbouw en veeteelt te bedrijven en kampen woningen en straten met verzakking.

Het Rijk wil tien miljoen euro bijdragen, maar het Groene Hart moet zelf ook tien miljoen euro investeren bovenop op de ruim 25 miljoen die al is uitgegeven of gereserveerd.