Logo GasmaskerVanaf 2020 komt er, in navolging van de provincie Utrecht, Zuid-Holland en andere provincie een landelijk verbod op ontgassen. De provincie Utrecht, heeft in 2015 al een verbod…

op varend ontgassen van benzeen en benzeenhoudende stoffen ingevoerd. Door de uitbreiding van de provinciale verboden naar een landelijk verbod wordt het eenvoudiger tegen overtreders op te treden. Ook moet het zorgen voor 98 procent minder uitstoot van deze schadelijke stoffen in 2023.

Het doel is de dampen van gevaarlijke ladingen te hergebruiken als grondstof, zodat er een milieuvriendelijke kringloop ontstaat.