klimaatakkoordIn het landelijke klimaatakkoord zal worden afgesproken dat lokale overheden samen een regionale energiestrategie maken. Hierin staat hoe de regio gaat bijdragen…. 

aan grootschalige energieopwekking tot 2030. Het Rijk beoordeelt of het voorstel voldoende bijdraagt aan duurzame energieopwekking op land. De eerste analyse laat slechts zien wat de mogelijkheden zijn.
Woerden maakt deel uit van een regio met andere gemeenten, waaronder Utrecht. De regio maakt met een energieanalyse-rapport waarin nog geen keuzes zijn gemaakt. Deze keuzes worden gezamenlijk gemaakt. Als eerste zal de Woerdense gemeenteraad zich erover buigen. Op 30 januari wordt het energierapport samen met andere U10 rapporten, toegelicht en besproken tijdens een openbare bijeenkomst voor raadsleden. Zodra het vervolgproces helder is wordt de raad gevraagd aan te sluiten bij de regionale energiestrategie U16.