Logo Hoogheemraadschap De Stichtse RijnlandenHoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat vanaf 30 oktober controleren of het onderhoud van sloten goed is uitgevoerd. Deze belangrijke waterwegen zijn veelal in beheer bij…

gemeenten, provincies en rijk en grote instanties, zoals de NS, maar ook bij particuliere eigenaren. Bij het onderhoud dienen vuil, overtollige waterplanten en hangend snoeihout weggehaald te worden. Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gehouden.

Het onderhoud moet vóór 30 oktober klaar zijn. Als het onderhoud niet is uitgevoerd geeft het waterschap de opdracht om het onderhoud alsnog op korte termijn uit te voeren. Als de onderhoudsplichtige dat niet opvolgt, wordt er in de meeste gevallen een boete opgelegd.