KNNV Woerden, IVN Woerden en Stichting Landgoed Bredius vinden dat het voorgestelde beleid in de omgevingsvisie onvoldoende is om de natuur te beschermen.

De ambities voor de biodiversiteit en groene verbindingen in de woonomgeving zijn weliswaar hoog, maar het is onduidelijk wat de gemeente gaat doen om deze doelstellingen te bereiken. De gemeente stelt onder andere voor de groene verbinding tussen het Landgoed Bredius en het Landgoed Linschoten te versterken, bos aan te planten tussen Harmelen en Woerden en om bij nieuwbouw de woonomgeving te vergroenen. 

Ook zien de organisaties de notitie over ecologische zones rond het landgoed, die zij de gemeente eerder stuurden, niet terug in de Omgevingsvisie.