Logo GrondwerkzaamhedenDe natuurinrichting bij Wilnis is weer gestart. De werkzaamheden moesten tijdelijk worden stil gelegd in verband met het broedseizoen. Ze worden uitgevoerd in…

de Wilnisse Bovenlanden. Dit gebied ligt hoger dan de omringende polders. Het vormt een belangrijke schakel tussen de Nieuwkoopse en de Vinkeveense plassen.

Als de herinrichting klaar is leveren de Wilnisse Bovenlanden een belangrijke bijdrage aan het Natuurnetwerk Nederland. Dit netwerk is ontwikkeld omdat de natuur in Nederland erg versnipperd is geraakt. Door deze versnippering is het aantal soorten planten en dieren afgenomen.

Het netwerk vormt een verbinding tussen bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden. Eind 2016 zijn alle werkzaamheden er afgerond.