Logo JachtgeweerDe Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland gaat samen met veertien andere natuurorganisaties in beroep tegen de ontheffing die de provincie Zuid-Holland heeft afgegeven aan jagers…

voor het doden van winterganzen. De natuurorganisaties vinden dat de provincie aan jagers teveel mogelijkheden geeft voor het schieten van kolganzen en grauwe ganzen in de winterperiode. Zuid-Holland wil het schieten van deze ganzen toestaan om schade aan landbouw te voorkomen.

De natuurorganisaties betwijfelen echter of het schieten van ganzen leidt tot minder schade. In de winter verblijven er veel trekganzen in Nederland die in de zomer weer naar de noordelijke streken trekken om daar te broeden.