Lijst van der Does wil dat er een natuurvriendelijke omgeving komt bij De Pionier in Zegveld.

De partij verzoekt het college van burgemeester en wethouders van Woerden bij de bouw van het woongebouw en de aanleg van de buitenruimten extra aandacht te geven aan een natuurvriendelijke, groene en bloeiende uitstraling. Anders gezegd: natuurinclusief bouwen.

Dus ook zorgen voor nestgelegenheid voor onder meer vogels en insecten, is het verzoek. Bij de aanleg van de parkeerplaatsen wil de partij dat er een open/groene bestrating wordt toegepast.

De fractie vindt het belangrijk voor de leefbaarheid van de kern Zegveld om woningen voor senioren te bouwen, maar begrijpt ook de bezwaren van omwonenden tegen de hoogte van het gebouw De Pionier.

Het wordt hoger dan het geldende bestemmingsplan toestaat. Lijst van der Does wil van het college horen hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Foto Gemeente Woerden