Logo Handtekening2 Sneller in actie komen kan levens redden. Dat is het idee achter de ‘grensoverschrijdende’ samenwerking die de Veiligheidsregio’s Utrecht (VRU) en Hollands…

Midden (VRHM) zijn aangegaan. Hans Zuidijk, algemeen directeur van VRHM, en Bas van den Hemel, directeur brandweer repressie VRU, ondertekenden onlangs in het gemeentehuis van Houten daarvoor een convenant. Dat convenant garandeert de afstemming wanneer hulpverleners van de ene veiligheidsregio in actie komen bij de andere.

De afspraken kunnen bij incidenten kostbare tijdwinst opleveren. De VRU had al convenanten met twee andere ‘buren’: Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam-Amstelland. Convenanten voor samenwerking met de vier andere omliggende veiligheidsregio’s worden op korte termijn verwacht.

Foto: Veiligheidsregio Utrecht
Bas van den Hemel en Hans Zuidijk ondertekenen het convenant
convenant