In de aanloop naar het 900-jarig bestaan van Utrecht in 2022 gaat de gemeente negenhonderd bomen planten verdeeld over de stad. Dit meldt de Utrechtse internet courant.

De helft van de bomen wordt uitgedeeld aan bewoners van Utrecht, die zich hiervoor aan kunnen melden. De overige 450 bomen worden in de openbare ruimte geplant.

Tien van deze bomen worden zogenoemde herinneringsbomen. Deze komen op een plein of park in elk van de tien Utrechtse wijken te staan en zullen fungeren als een blijvende herinnering aan het 900-jarig bestaan van de Utrechtse stadsrechten.