Logo Nederlandse Fierljep Bond NFB Afgelopen zaterdag hield de Nederlandse Fierljep Bond haar Ledenraadsvergadering met de vertegenwoordigers van het Frysk Ljeppers Boun en de Polsstok…

Bond Holland. Er werd gesproken over de thema’s voor het beleidsplan voor de periode van NFB-voorzitter Pieter Hielema tot en met 2020 en de verdere ontwikkeling van de Nationale Competitie. Ook was er het afscheid van beide districtsvoorzitters Jouke Jansma (FLB) en Jan Kooijman (PBH) als bestuurders van de Nederlandse Fierljep Bond.

Scheidend voorzitter Jan Kooijman speechte met volmondige instemming van Jouke Jansma dat ze terugkijken op een positieve ontwikkeling van de NFB tijdens hun bestuursperiode. Ze zijn blij met de goede samenwerking binnen de Nederlandse Fierljep Bond, waarin niet persé de bonden op de eerste plaats staan, maar de sport. Denk aan de ontwikkeling van de Nationale Competitie.

Verder heeft de Nederlandse Fierljep Bond een duidelijke rol gekregen als facilitaire organisatie, denk aan het landelijke Reglement of de samenvoeging van websites en administratie. NFB-voorzitter Pieter Hielema sprak beide fierljepvoorzitters toe en herinnerde ze eraan dat ze zelf nooit actief hebben gesprongen en ook nooit een fierljepprijs hebben gewonnen. Maar als afscheid was voor beiden speciaal de bekende “klompenbokaal” van Scherjon gemaakt met als opschrift “Topklasse bestuurder NFB”.

Foto: PR
Links Jouke Jansma (voorzitter FLB) en rechts Jan Kooijman (voorzitter PBH) met hun klompenbokaal
04 klompenbokaal