Als mensen in Nederland infecties oplopen door resistente bacteriën is het sterftecijfer niet hoger dan wanneer er sprake is van infecties die wel zijn te bestrijden met antibiotica. Dit blijkt uit het promotie-onderzoek door medisch microbioloog Wouter Rottier van het UMC Utrecht.

Het probleem van antibioticaresistentie lijkt momenteel onder controle te zijn, maar waakzaamheid blijft geboden want er verschijnen regelmatig nieuwe resistente bacteriën in Nederland, zegt Rottier. Hij heeft patiënten onderzocht in acht Nederlandse ziekenhuizen, die werden opgedeeld in twee groepen. In de eerste groep zaten patiënten met infecties die veroorzaakt zijn door resistente bacteriën.

De tweede groep bevatte patiënten met een besmetting van een niet-resistente variant van diezelfde bacteriën.