Logo Water Niet het personeel maar de directeuren in de drinkwatersector hebben afgelopen vrijdag in Utrecht actie gevoerd voor een cao. De werkgevers willen dat de vakbonden…

weer aan tafel komen zitten om een cao af te sluiten. De vakbonden hebben de voorstellen en toenaderingen van de werkgevers afgewezen en het overleg beëindigd.

De actie van de directeuren van de Nederlandse drinkwaterbedrijven, waterlaboratoria, KWR en overige samenwerkingsverbanden verzamelden zich bij het gebouw van vakbond FNV in Utrecht. Voorzien van een spandoek deelden zij pamfletten en kraanwater uit aan de medewerkers van de FNV.

De waterbedrijven en 5.500 medewerkers zitten al meer dan een jaar zonder cao. Het laatste overleg tussen vakbonden en werkgevers was in november vorig jaar. Sinds die tijd zit het cao-overleg vast.

Foto: Koen Laureij
Werkgevers waterbedrijven (WWb) voeren actie bij FNV kantoor in Utrecht
28 waterbedrijven