Logo Raadszaal WoerdenDoor aanpassing van de gemeentewet kunnen voortaan ook niet-raadsleden voorzitter zijn van de vergadering van een raadscommissie. De Tweede Kamer heeft deze keuze gemaakt…

en vastgelegd in een breed aangenomen motie. Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren beloofde de Kamer dat zij ruim voor het zomerreces met een aanpassing van de gemeentewet komt. De leden van de Tweede Kamer geven met hun keuze gehoor aan de wens van raadsleden uit vooral kleinere gemeenten.

Deze raadsleden ervaren onder andere door de uitbreiding van gemeentelijke taken een hoge werkdruk. Het uitoefenen van het voorzitterschap van een raadscommissie is een extra aanslag op deze werkdruk. Ook in middelgrote gemeenten zoals Woerden, zal door deze aanpassing van de gemeentewet de werkdruk van raadsleden verminderen.

De Tweede Kamer hoopt ook dat zo de kracht van de lokale democratie kan worden versterkt.