De gemeente Utrecht zet voor haar nieuwe actieplan in op meer inwoners, die openbaar groen zelf gaan onderhouden en beheren. Binnenkort start er een campagne om hier de aandacht op te vestigen.

Ook wil de gemeente de zelfbeheer initiatieven nog beter ondersteunen met het opzetten van één gemeentelijk loket waar inwoners terecht kunnen voor alles rond zelfbeheer van openbaar groen. Met de start van (digitale) wijkbijeenkomsten wordt er met geïnteresseerde bewoners gekeken hoe het zelfbeheer van openbaar groen verbeterd kan worden.