Utrecht wil samen met inwoners uit de stad werken aan projecten, zoals de herinrichting van straten, plannen voor nieuwbouw of de ontwikkeling van nieuw beleid.

Voor inwoners die op dit moment nog niet meedoen of zich minder betrokken voelen bij hun buurt of wijk moet het aandragen van ideeën of initiatieven laagdrempeliger worden.

Het college heeft daarom het actieprogramma ‘Samen stad maken op de Utrechtse manier’ verstuurd naar de gemeenteraad. De raad besluit er na de zomer over.

Een van de voorstellen is dat nieuwe wijkplatforms vanaf 1 januari 2020 de wijkraden vervangen. Dit om de samenwerking met inwoners en buurtorganisaties te verbreden. Het actieprogramma is tot stand gekomen in samenwerking met een brede samenstelling Utrechters.

Foto: Gemeente Utrecht