Logo Kliko bruinDe gemeente Woerden haalt sinds deze week het afval op via een nieuw systeem. Alle restafvalcontainers zijn gechipt en elke keer als Woerdenaren hun kliko aanbieden wordt dat…

geregistreerd. Aan het einde van het jaar vindt de verrekening plaats van het aantal keren dat de container is aangeboden. Inwoners die hun kliko minder vaak aan de weg zetten, krijgen geld terug.

De nieuwe regeling is per 1 januari ingegaan. De gemeente wil zo huishoudens die hun afval scheiden, belonen. Woerdenaren hebben in 2015 al gekozen voor dit systeem.