Logo Bowls1 De Bowlsgroep Woerden, die het zeer oude uit Engeland afkomstige spel speelt, dat meer dan 20 jaar geleden in de Dr. Dijkstrahal door de gemeente Woerden werd…

geïntroduceerd, is in de loop van de jaren uitgegroeid tot een flinke club van senioren. Als groep, die uit zowel dames als heren bestaat, is zij aangesloten bij Welzijn Woerden, maar regelt zij alle voorkomende zaken zelf.

In de loop der jaren is er een soort verenigingsstructuur ontstaan. Dit had weer tot gevolg, dat er mensen boven kwamen drijven, die de werkzaamheden moesten uitvoeren. Een soort bestuur dus.

Nu zijn er door de bowlers en bowlsters drie nieuwe mensen gekozen om de bestuurswerkzaamheden in de komende tijd uit te voeren. Geert de Jonge wordt voorzitter. Agnes Volman gaat het secretariaat beheren en Theo Slotboom zorgt voor de financi├źn. Na afloop van het afsluittoernooi is het drietal met hun bestuursfunctie gestart.

Foto: BowlsGroep Woerden
De nieuwe voorzitter Geert de Jonge (links) wordt gefeliciteerd met de eindoverwinning in de wintercompetitie
bestuur1