Logo CyclusCyclus blijft ook de komende 5 jaar de afvalinzameling, (straat)reiniging en gladheidsbestrijding doen in Gouda. Omdat Cyclus meer marktgericht gaat werken kan de afvalstoffenheffing voor…

inwoners hierdoor de komende jaren verder dalen. Door het contract met Gouda als grootste opdrachtgever en met de andere gemeenten, is de toekomst van Cyclus verzekerd.