Logo Water1Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie hebben een convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ gesloten.

Het convenant regelt de samenwerking om de kwaliteit van drinkwater te beschermen in fruitteeltgebieden. Het convenant loopt tot en met 2020.