Logo Email1De gemeenten Woerden en Oudewater hebben een nieuwe versie van het e-mail protocol uit 2014 vastgesteld en gepubliceerd. Binnenkomende e-mailberichten gericht aan…

stadhuis@ woerden.nl of aan stadskantoor@ oudewater.nl worden volgens het protocol minimaal 1x per werkdag beoordeeld. Binnen twee werkdagen krijgt de verzender bericht bij wie zijn of haar mail in behandeling is en wanneer uiterlijk een antwoord komt.

In bepaalde gevallen wordt een e-mail teruggestuurd, bijvoorbeeld als de mail geen gegevens bevat over naam en adres van de afzender. De afzender ontvangt dan een verzoek om de gegevens aan te vullen. Overigens kan iedereen verzoeken om mails met persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Over zo’n verzoek beslist de functionaris gegevensbescherming.