Logo Elektronisch Patiënten Dossier EPDTegelijk met de naamswijziging gaat het St. Antonius op 13 oktober ook over op een nieuw elektronisch patiëntendossier. Vanaf dat moment werken de ziekenhuizen met één gezamenlijk…

systeem. Zo kan iedere zorgverlener van het St. Antonius Ziekenhuis de medische gegevens van een patiënt in één digitaal dossier raadplegen op alle locaties.

Vanaf maandag 2 oktober werken alle polimedewerkers al met het nieuwe afsprakensysteem dat onderdeel is van het nieuwe EPD.