Logo NAPNa periodes met veel wateroverlast krijgen Kockengen en De Tol een nieuw gebiedsplan. Met een beleidswijziging voor hoogwatervoorzieningen en na het ontwikkelen van nieuwe…

technieken om bodemdaling te remmen, is het tijd alle inzichten samen te voegen in één plan voor Kockengen en De Tol, berichtte het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Om zoveel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare gebiedskennis, wordt overlegd met belangenorganisaties en kunnen inwoners en agrariërs ook hun kennis inbrengen tijdens een informatiemarkt in Kockengen die op maandag 31 oktober wordt gehouden. Ook kunnen wensen en ideeën voor het gebied of kansen voor specifieke ontwikkelingen worden aangedragen.