In de gemeente Stichtse Vecht is Kansis en Kansis Groen het nieuwe gemeentelijke leerwerkbedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.┬áDit leerwerkbedrijf zet de dienstverlening van PAUW Bedrijven voort…

dat per 1 januari is opgeheven. Het pand van PAUW aan De Corridor in Breukelen is door de gemeente overgenomen. Kansis zet de dienstverlening vanuit deze locatie voort. Kansis Groen is opgericht door gemeente Stichtse Vecht en gemeente De Ronde Venen. Wethouder Werk & Inkomen Hetty Veneklaas legt uit dat door de sociale werkvoorziening anders te organiseren ze in staat blijven om beschutte werkplekken en begeleiding naar passend werk te bieden. De medewerkers die via PAUW aan het werk waren en onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen, zijn verzekerd van passend en betaald werk tot aan hun pensioen.