Logo Muziek4De Woerdense dirigent Martin Mans start met een nieuw mannenkoor in Waarder. Het gaat om een projectkoor dat na een aantal repetities meerdere voorstellingen geeft. Het koor gaat…

onder meer Nederlandstalige geestelijke liederen, gospels en klassieke werken brengen. Het koor wordt tijdens het eerste project begeleid door organist en pianist Mark Brandwijk. Er hebben zich inmiddels al tegen de honderd gegadigden aangemeld.

Meer informatie over repetitiedata en voorstellingen in de RPL-agenda.