Bij Vinkeveen komt in het oostelijke deel van Marickenland een nieuw natuur- en recreatiegebied. Het wordt een bijzonder natuurgebied met rietland en bloemrijk grasland. De vaststelling van het definitieve ontwerp is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het natuurgebied. In het gebied komt veel ruimte voor water en recreatie. Het project wordt gerealiseerd door de provincie Utrecht in samenwerking met de gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Marickenland ligt in het zuidoostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht, tussen de N212 en Vinkeveen. Naast natuur worden er waterbergingsgebieden aangelegd om wateroverlast en bodemdaling tegen te gaan. Verder komen er recreatieve voorzieningen, zoals wandelpaden en een natuurspeelplaats. Het nieuwe natuurgebied vormt een verbinding met andere natuurgebieden, zoals Botshol en de Nieuwkoopse Plassen. Het is daarmee een aanvulling op het Natuurnetwerk Nederland.

Volgens planning moet eind 2023 het hele project gerealiseerd zijn.