Logo Beregenen dijkenLopik heeft een gezamenlijk plan dat dijkversterking combineert met doelen voor recreatie en natuurontwikkeling voor het gebied rond Salmsteke in Lopik. Salmsteke Ontkiemt…

is de naam van het plan.

De provincie Utrecht, het Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat werken hieraan met Staatsbosbeheer en gemeente Lopik. In de komende anderhalf jaar onderzoeken de partijen in samenspraak met de omgeving hoe de dijkversterking en de herinrichting van de uiterwaard tot bijzonder natuur- en recreatiegebied samen kunnen worden ingevuld.

Met de samenwerking willen de partijen werkzaamheden combineren, zodat overheidsgeld efficiënt wordt besteed. Door een gezamenlijk plan te maken en uit te voeren, hoeven de graafmachines maar één keer het gebied in. In januari is de eerste informatieavond gepland in Lopik.