Logo Obliek MontfoortIn Montfoort is een nieuw project van Stichting Obliek voor dagbesteding van start gegaan. De stichting creĆ«ert mogelijkheden voor mensen met een beperking, zoals wonen, werken en…

vrijetijdsbesteding dicht bij huis. In het scholencomplex van de basisscholen Graaf Jan, Howiblo en Hobbitstee is een groepje deelnemers van de dagbesteding aan de slag gegaan. Zij doen onder begeleiding allerlei klusjes voor de drie scholen. De deelnemers zijn erg enthousiast over hun werk.

De dagbesteding heeft een eigen ruimte op het bedrijventerrein aan de Waardsedijk en kan ook daar haar medewerking aan werkzaamheden bieden. Doordat er begeleiding wordt geboden kost het een bedrijf geen extra tijd en inzet, maar hebben ze wel wat extra handen ter beschikking.